up a3ln usercp home
 


  ::. .:: > > :: ::

 
  #1  
23-04-2009, 01:41 PM
 
: Jun 2008
: .... ....
: 1,746
................
(255,000,128) `׷ $1 $(255,000,128) $1 !!
$(255,000,128) $1 " " $1 `


@'$(238,147,204)][ .. $(204,182,106) $(238,147,204) ][ ][ $(204,182,106) !!!!!! ][


$(255,128,128)$(128,000,064)$(255,128,128) ? ? ?__? ?__? ?__? ?__? ?__? ?__? ? ?


$49? $(255,028,141) $49 $(255,028,141)ܷ$49 $(255,028,141) ܷ$49 $(255,028,141) $49?$0


$(012,203,224)??????? .. $(220,082,148)????? $(143,214,065)äß?? $(220,082,148)?? $(012,203,224).. ???????$0


$46 ?$1 $46߷$1 $46?


$(137,197,197)? $1 ? $(115,185,185) $1? $1 $(137,197,197)?$0


$(106,181,255)?$(236,000,000)++$(106,181,255) [$(236,000,000) ]$(106,181,255)$(236,000,000)++?


?$5![ .$10 $5 ]


$(255,000,128).. ?$1 $(255,000,128)? ..


$(114,165,226)+! .. +


$(222,103,181)-- --[? ?+-- --[


$(255,000,128) ,, ,,


$(255,185,220) ????? $54$(255,185,220) $54 ѷ$(255,185,220) $54ȷ$(255,185,220) ?????


$4 ????? $1 $4 $1 $4$4 ?????
@$#999999][ ܷ$#CB6B9B 0$#FC409D0 ܷ$#D1669B $#9B9699][0


@$(128,000,000) .. || ޷$34 || ..


$19 ȷ$19


$25..[ .. $$(255,108,182) $$25... $$(255,108,182) $ $25]..$0


$37???? $36* * $37 ????

$(255,000,000) Ƿ$(120,211,241) ?foOofoOo?$(255,000,000) Ƿ0


.. ..

$37


$(255,128,192) ? ... No0oNo0o ... ?


..


$(255,055,155) ? $(251,102,002)C $$(255,055,155)U $(251,102,002)T $(255,055,155)E $(251,102,002) ? 0$(255,055,155)


#$64 ..

0$38¡$26? $26?$38?$20?-$38L$26þ $26?$38¡$20$38¡$26?$0

#$4?$1@3LeeHuM@$1$7?$1@9aBrN@$1$8?$1 @wL@$1$9?$1@9aBeR@$11?$1@6aWaL@$1$6?(U )$0


| $1 $4 $1 $4 $1 $4 |0


#$4?$3?$1?$0$4 Ƿ$3


#$1?$(255,000,128)?$1 ... $(255,000,128)


$59#~! El7B MySKiN$45#QloB O M7Ni ~$56#~ L7B $46#aSm 36eFH $51#TSKiN RoOo7 !~0


$(196,000,000) .. .. .. .. . .. 0


#@#@#$#fc319a?||$#fdd032?$#fc319a||?$#28c 5f9 ?ɷ$#baf728_? $#fc319a?||$#f9e931?$#fc319a||?$0*


$47|||$47$11|||$11$9|||$9$#FF3399 ..$#FF3399$47|||$47$11|||$11$9|||$9$1


$00$,2$11~~~~


$36


$(255,128,000)$(255,053,154) $(255,053,154)$(255,128,000)$1


$#FF1515![ $#D40D3F ܷ$#AA0569 $#9C0377$#AF0664 ÷$#C60A4Dܷ$#D90E3A $#F01223]!0


$48 ??$39 ?? 0


You always Be mine `..?


~( .. .. .. .. )~$1 # .. ..Make$7 Your$10 Life$4 Full$29 Of $34C$38o$33 l$4 o$6r$38


.. .. ..


$47||$47$11||$11$9||$9$#FF3399 .. $#FF3399$47||$47$11||$11$9||$9$1


$47|||$47$11|||$11$9|||$9$#FF3399 ..$#FF3399$47|||$47$11|||$11$9|||$9$1


$54| B | i | d | w | i | a | n |$ .. $36| S | t | y | L | e | $0


$35 --... $(255,128,192) ... $35 --...0
/ .. "" .. () " "/


...][][ ][][...


?? ??


$1? $17? $1? $17? $1?0$17


$47.$(046,196,252) $47.


$(255,164,255)? $(249,000,249) $(255,164,255) $(249,000,249) $(255,164,255)Ƿ$(249,000,249)?


$#808080? ӷ$#c280a1 $#f880bc.. $#b5809a $#94808a ?0


:: .. ::'$4


$(255,055,155)| .. !! |


...!!


$1x ѷ$ $4$ $1ط$ $4x$0


#$25?||$(255,128,192)å?7?? å????å?$25 ||?#$(255,128,192) ? ?


$14[ ..j?s? ???? ??? ... ??? ???? s???? .. ????s ?? .. $19???s ?????? .. ]


[a=#FFFFC1]$#FDBBE9?][$#FDBBE9$#A0CE9F() () "" ȷ$#A0CE9F$#FDBBE9][?$#FDBBE9 $1[/a]


$(255,000,128)[??N]$19[??o]$(255,000,128)[??0]$19[??o]$(255,000,128)[??N]$19[??o]$(255,000,128)[0]$19[??o]


#$14[ ]$19? .. M!ss MoOonY .. ?$14[ ]


ll$1 $ $4 ߷$ $1$ $4 ߷$0
Il


[a=#FFFFC1]$#FDBBE9?][$#FDBBE9$#A0CE9F .. $#A0CE9F$#FDBBE9][?$#FDBBE9 $1[/a]


#@$(255,128,192)--... P!nK doNut EateR --...


@$#baf728 || $(255,000,128) .. .. @$#baf728||


#$57|$1$14$4Love $14is like war, $57Easy $14To Start,$57Difficult To End, And, Impossible To Forget$14 $57|$57


#@#@#$#fc319a\\||$#fdd032 $#fc319a||\\


#@#@#$#fc319a\\||$#fdd032 $#fc319a||\\*


#$(255,128,192) x~#$(255,000,000) ܾ޶ܾ
#$(255,128,192)~x)][ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ][(L)

][ ][

~ ~

...

"""" "" "" ** "" "" "" "" """"

][][ ܧ ܧ ܧ0ܧ ܧ ܧ0ܧ ܧ ܧ0ܧ ܧ][][

- (u) (u)

][(F)][ ][(F)][

..

.. .. ..
.

... .. ..


.. ..

][ ][

][!][ ][!][

..

`.`( .. )`.`

,,

][][ ,, .. .. ][][

(u) , (u)ܼ ܹ ܙ ܲ ܰ!!

.. 2"-``~*. `. (U) (U) . `.*~``-"

(( o.O.. .. ..O.o))

o.o*~``-" ... o.o*~``-"

!. .!

o0o0o(U)o0o0o ... o0o0o(U)o0o0o

o.o*~``-" Ⱥo.o*~``-"

(*.(W)(`. .)(W).*)

][ܧ ][ܧ ][ܧ ][ܧ ][ܧ][ ܧ ][ܧ][

][ (U) ][(U) ][(U) ][ (U) ][ (U) ][ (U) ][(U) ][(U) ][(U) ][

][(L)ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ(L) ][


l|(L)|l( )l|(L)|l

~~~`. ..`~~~

*?|:-[ (L)|?* *?|:-[ (L)|?*

][ (W)][ ][ (W)][

o.(l)`.o ܧ ܧ ܧ ܧ o.(l)`.o ܧ ܧ ܧo.(l)`.

(l) (l)

(W)

*-::-* 0
0 *-::-*

(o) (o)
*?|(F)|?* ɨ*?|(F)|?*(L)][ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ][(l)


(A) ~{(`. ߸.)}~ (A)


o.O ( ... ... .... ) O.o":

"-.,.-~* *~-.,.-"ILvY

*. .. .. .. .o:*

100 .. 100


o*(`(F))*o o*(`(F))*o

(U) .. .. .. .. (U)

(L) (W) (L)

::::: ::: ::: ::: ..:::... ::: ::: :::: :::::

..*':..:'" Ǿ"':..:'*..

*(W) *(W)

(})"[] []~" ({)

(*.(W)(`. .)(W).*)


561|][~][ ^ ^ ][~][|561|

"o..oo..o .. o..oo..o"

.. .. .. .. ... ..

!!!^!!^! !!!!!^!!!^!!!

! ! !!

][(#) ][ ][(#) ][

(( . ))

.~ ~-.-][ ... ][-.~ ~.

(w) (w) (w)

"" .. ""

(li) .. (li)

ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ

(A) ) ... 䰨 ) (A)

... .... .... .

ܿ ..^_^..ܿ


........ .... .... .)


ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ


... .. .. :


(u) (u) (u) (u) (u)??? ????? ??..( !! )

`.. י ..'

י !! .. י

][~^ ͙^~]

??? ?? ..???

:$

(W)

* * * * * * * * * * *

...
!
...

][ ][

.. ..(U)

:$

][ ][

(u)`.` ..`.` (u)

(u)ܦܻ򰱰ܫ ܩܽ(u)

(U)][][ܾܾ ܾ ܾ ܾ][][(U)

][(U)][ Ƚ ( ܧܧ) ѽ ][(U)][

][ ][

`׉][ ][`

.I|I. 廩.I|I.

ܧ ܽ ܇ ܮ ܇ ܽ ܧ禼?? 夸 ??

{ }

~* ~ *~
:

~][][ ][][~:

... :

:

][~^ ^~][:

:

... | ):

:

.. .. : :

... :

,,, ,,,,,, :

:

... :

00 :

-.,.-~* :

܇ ܾܾ ܾ

:

ܩܩܩ:

:

... :

~ :

.... 尰..

][ܾ퉇ܤܱLJܼ姰ܙܰѱ][:


:

:

, ,:

...... ... .. :

.. :

~* *~::

** (f):

.. ,, :

`.. Ǹ. `._.:

.. .. :

! Ǿ ܨ ܱ ܽ]|[ ]|[ܱ ܨ ܰ ܰ :

][] [ .. .. ][][:::

~(`'.(`'.**~܇ ܇ .').')~

:

*&&* :

ܨ ܨ ܱ ]|[ ]|[ ܨ ܰ ܰ :

:

:

:

.. :

:

:

:

+*+ +*+

+*+ +*+ +*+!!


??? .???????????.???


.
..

** .
.

**


**


**


...
....
...
...

...........................................
:
.
................................

~ ~ !
......................


..................................
!
.................


......................

.. Ϳ!
.. Ϳ!

..
.. .

:: .. (f) ... ... :

.. .. .. .. ..

( .... ) .. ..


.. ..

.. !


;...


.`). .N(`.

.. .. ... .. .. .. .... .. .. ..

:

!!

!! .. ..: .. : ..

..
: :

:*)*~ *)*~

(L)|][][][][][][][ϫ|(L)
][ ][ ][

(f) (f) 姶 (f)

| (u) (u) |,`,,`,| | | (u) | | |,`,,`,| (u) (u)|

*][... .. .. .. ...][*

`*:..:*ܧܧ ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ1ܧܧ ܧ
ܧܧ `*:..:*

ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ常..

... ...

***
⣱X ǧ ǧ !!!X籣

~*][

~ܽǤܧ
䤫ܾǤ
ܾܽޤ~

][ ][ ][

%^%

~*) .. Ѥ .. (*, ....

`..`._. (ǫ 櫕 ǫӫ
嫕) `..`._.

(*)~*)(* ..... *)(*~(*)

%^^ %

][X..X][ {X} ][X..X][

( ѫ ) 󤧰

(*) %^^ % (*)

ܻʻ
ǻѻ
֫

ǫ

ܙ䫦ܙ櫦 ǫܙԫܙݫ ܙ
ܙ䫦ܙ
嫦ܙ.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

.. .. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

.. .. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..
.......

(W) (W)

? ?? ?

X籣 ⣱X

? 򤧤 ?

񅦱

? 大 ?

򅦇?

? 󅦇?

:< :< 򅤧

? 񤱦󱤦 񱦙

򱦙

󤦤 񱦙

󤱦 󤅧

""

() () .. !!

~][ ][~

(U)! ... ... ... ,,!(U)

(f) ߫(f)

ܤ ܽ ܤ ܽ ܤ ܽ ...ܤ ܽ ܤ ܽ ܤ

[] ܽܽ []

ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ ܧ

... ...

***⣱X ǧ ǧ !!!X籣

~*][

~ܽǤܧ 䤫ܾǤ ܾܽޤ~

][ ][ ][

%^%

~*) .. Ѥ .. (*, ....

`..`._. (ǫ 櫕 ǫӫ 嫕) `..`._.

(*)~*)(* ..... *)(*~(*)

%^^ %

][X..X][ {X} ][X..X][

( ѫ ) 󤧰

(*) %^^ % (*)

ܻʻ ǻѻ ֫ ǫ

ܙ䫦ܙ櫦 ǫܙԫܙݫܙ ܙ䫦ܙ 嫦ܙ

ܙ쫦 ܙ컦ܙ즻 ܙ ܙ㫦 ܙϫ.

.߫ѫ ѫʫ .

~^..^~ ܰܰ ܰ ܰܰ ̰ܰܰ ~^..^~

,_, ,_,

(`._( )_.)

`..* *.. `

, ,

('.( ) .')

..

(`._) ( ) (`._)

-= =-

{ }

,_, ,_,

(`._( )_.)

`..* *.. `, ,

('.( ) .')

..* *..

?????? ܆? ??????

~(U) ܮ ܙ ܤ (U)~

?][ii .. ii][?(w)..,,..ܕܣ ܇Ȥ ܱܕܧ.., ,.. (w)

XXXܩܾ# ܉ܤܙ ȉܧljܮ $剣ܩ ܾXXX

{ }

?][ii .. ii][?

ڒ ܒё&&&&&&&

No WaY wE..K.. WiLl Be ApArT

***** 嫧

(`._) ( ) (`._)

? ]ܮܧܩ Ѷܮ ܧ ܩ[ ?

ݕ

~*(* ܽ ܾܼ ܽ ܾ ܼ ܽ ܾܼܽ *)*~

ܱ ܇

(L) 񱤱 (L)

.. .. ..

][ ܾ ܾ ܾ ܾ ܾ ܾ ܾ ܾ][

`..I Am LoNeLy LoNeLy iN mY lIfE I aM lOnElY GOd HeLp Me HeLp mE tO sUrViVe!..

(U) *&&* (U)

(W) (W)

][ ][ ][

(f) (f) (f)

II .... II

(U) && (U)

(U) (U)

(U) *&&* (U)

ǽǽ

...

ܧ ^ ^ ܧ嫮

~* ^ *~

,,` ܤ`,,

!||!.o o.!||!:

][ ][

󫱻 󻰱

--妧 妧 --

*]|[ ]|[*

ܽ ܾ ܼ ܽ ܾܽ ܼܾܽ

ܧ܇ܧ ʮ ܫ߮ ܼܫ ܼ

? ?

ܻϤܻ;ܻ ǧܫܫڶܫܫ ϶ܫܫ ܉ ܶ ܰ ܩ

!! !!

! ][(f)][ ܧܽ ܽ ܧ ][(f)][

Rܼܾ ܼܾܽ ܽ ܾܼܽ ܾܼܽR[] []

o0o(u)o0o o0o(u)o0o

..(u).. ..(u)..

![. .]!

][][ ][][

` `

~*][ ][*~

* *` ܴ* *`

xOo(w)oOx OoO xOo(w)oOx

][ ][

][ ][

`.` ܤ`.`

ݕ

][][ ][][

]|[ ]..|(%)|..[ ]|[

2 ][

*~ *~

~* *~

? ?

? ?

??? " ".." (")?" " " " " ???

..~{(%)}~.. ..~{(%)}~..

@}-- -- {@

~*]|[ ~[(U)]~ ]|[*~

~*]|[ ~~ ]|[*~

][,,][

~[(U)]~ ~[(U)]~

][][][][ ][][][][

--{..}-- .. {..}--

][ : ][ : ][ ][ ][

~*]|[ .. .. .. ]|[*~

][][ ][][

~*]|[ .. ]|[*~

ܼ ܹ ܙ ܲ ܰ

`..` ` `..`

`.. י " ..'

l||l l||l

][l||l][ ܰl||l ][l||l][

][ ][

][][ ][lGl][ ][][

~*$][** [[$ **][$*~

(S) *^* (S)

~*$][ ][$*~

][][ ][][

][ ][

.. ȡ ߡ ӡ ..

.( ) .

][-][ ᡡ ᡡ ᡡ ][-][

][][ ][][

][ - + - ][ ][ - + - ][

][!][ ][!][

][|(%)|][ ][|(%)|][

*~ ~*

{(w)}ܾ ܙ ܧ ܩ ܱ ܻܫ ܣ ܮ ܽ{(w)}][(k)][ ][ ][ ][ ][ (F) ][ ][ ][ ][ ][(k)][

@{~!~}@ @{~!~}@

(`._){( )}(~ ~){( )}(~ ~){( )}(~ ~){( )}(~ ~) (`._)

o.O ~(S)~ ~{(*)}~ ~{(%)}~ ~{(%)}~ ~{(*)}~ ~(S)~ O.o

.(G)`. .(G)`.

**..`( I AM IN LOVE ) `..**

(%) Ө (*) (%)

.. \(%)/ ..

][][^][][ ][][^][][

`~'*!|(%)|!*'~` `~'*!|(%)|!*'~`

ܧ

][ ][][ ][

][.. % ][

][% % ܱ ][

ܱ ܱ ܱ ߙ
][-][ ᡡ ᡡ ᡡ ][-][

... .. ..

][][ ][][

.. ..

][ ][

][!][ ][!][

(u) (u)

{(w)}ܾ ܙ ܧ ܩ ܱ "" ܣ ܮ ܽ{(w)}

`.`( .. )`.`

"oo" ,, "oo"

(l) (l)
........

__________________


.....

... () ...... ( )

() ......

  #2  
23-04-2009, 03:56 PM
 
: Apr 2008
: 5,349

__________________


((( .. )))

  #3  
24-04-2009, 10:14 PM
 
: Jun 2008
: .... ....
: 1,746
Smile

:
.....


....

__________________


.....

... () ...... ( )

() ......

  #4  
24-04-2009, 11:57 PM
Banned
 
: Nov 2008
: ......
: 1,275

  #5  
25-04-2009, 02:41 AM
 
: Apr 2009
: 120

  #6  
28-04-2009, 08:40 PM
..!  ..!
 
: Dec 2007
: I wish in your hearts
: 5,168


__________________
.
.
.

..<< ..!
  #7  
01-06-2009, 09:47 PM
 
: Jun 2008
: .... ....
: 1,746

:....

__________________


.....

... () ...... ( )

() ......

  #8  
01-06-2009, 09:49 PM
 
: Jun 2008
: .... ....
: 1,746

:
...


.......

__________________


.....

... () ...... ( )

() ......

  #9  
01-06-2009, 09:51 PM
 
: Jun 2008
: .... ....
: 1,746

:

.....

...

__________________


.....

... () ...... ( )

() ......

  #10  
02-06-2009, 02:57 AM
ڷۈ  ڷۈ
 
: Jun 2009
:
: 189

:

  #11  
02-06-2009, 02:15 PM
 
: Jun 2008
: .... ....
: 1,746

:
ڷۈ
:

........

>> <<

__________________


.....

... () ...... ( )

() ......

  #12  
02-06-2009, 02:16 PM
 
: Jun 2008
: .... ....
: 1,746

:
ڷۈ
:

........

>> <<

__________________


.....

... () ...... ( )

() ......

  #13  
24-06-2009, 05:11 PM
 
: Jun 2009
:
: 112


  #14  
24-06-2009, 05:17 PM
 
: Jun 2009
:
: 112
Cool

  #15  
24-07-2009, 05:09 AM
 
: Aug 2006
: 1


« | »:: :: 6 24-03-2009 09:01 AM

06:09 PM.

- - -

Powered by vBulletin® Version 3.8.0, Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Design And Develop By DevelopWay

:
DevelopWay.com